Thông tin về khúc côn cầu trên băng

Hoàng đế khúc côn cầu trên băng người Canada Wayne Gretzky và hiệp định thỏa thuận (phần 1)

Có lẽ sẽ không có thương vụ nào như vậy trong lịch sử nữa. Đó không chỉ là một vấn đề lớn. Thỏa thuận đó

Share